WIND-BLOCKER

WIND-BLOCKER

El sistema Wind-blocker es caracteritza principalment per la seva hermeticitat, degut a que la lona va guiada, en els seus dos extrems, per una varilla d’alumini al llarg de tot el recorregut vertical per les guies. Aquesta millor tècnica permet que, davant els esforços frontals del vent, la lona no es pugui sortir de les guies.

Incorpora un cofre a la part superior per una completa protecció de la lona quan el tendal està recollit. Aquest cofre destaca per la seva facilitat de muntatge i desmuntatge en operacions de manteniment ja que al ser registrable (opció de desmuntar el perfil visera) es pot extreure el tub d’enrotllla sense necessitat de treure el cofre complet.