Arquitectura tèxtil

L’Arquitectura tèxtil és un tipus de protecció solar que respon a la necessitat d'estructures lleugeres que al mateix temps, aporten la robustesa de les construccions d'obra, bé per completar edificis, o bé, per elles mateixes, per a l'ús i aprofitament d'espais exteriors.

L'arquitectura tèxtil es representa bàsicament per superfícies de teixit estàtiques aconseguides per la tensió de les mateixes mitjançant la combinació d'estructures d'acer (pals) i tirants de cables.

És un tipus de solució per a la protecció solar molt singular i imaginativa, amb la possibilitat de dissenyar infinites formes tridimensionals.

Les aplicacions de l'arquitectura tèxtil van des de les petites membranes tèxtils tensades per a terrasses privades i jardins fins a les construccions més complexes simulant grans construccions d'obra.

 

Teixits tensats

Les membranes dels teixits es caracteritzen per presentar una doble curvatura que fa que adoptin formes tridimensionals. Gràcies a la tecnologia i a l'ajuda de programes informàtics és possible dissenyar i calcular el patronatge idoni del teixit per obtenir una òptima resistència davant les diferents condicions meteorològiques.

Els diferents teixits com la fibra de polièster amb recobriment de PVC, ja sigui fabricat en massa com micro perforat són els teixits ideals que aporten a les estructures tensades formes imaginatives de gran bellesa plàstica i una efectivitat total. Els nombrosos tractaments i característiques de resistència que posseeixen els teixits, els fan ideals per resistir a l'exterior davant condicions climàtiques adverses.

Gràcies al teixit com a element de cobriment i el seu aspecte lleuger i original s’aconsegueix un alt grau d'adaptació a qualsevol entorn.

 

Estructures lleugeres

Les estructures utilitzades en aquest tipus d’arquitectura estan compostes de pals i cables trenats d'alta resistència, dissenyats i calculats per enginyers i arquitectes tèxtils i representen l'esquelet de tensió de les membranes tèxtils.

Estructures amb diferents acabats: d'acer galvanitzat, d'acer lacat i acer inoxidable i que aporten lleugeresa i  caràcter a aquest tipus de construccions.