Radiació solar i tendals

Quan la radiació solar incideix sobre qualsevol superfície ( tendal, persiana, etc. ) provoca una reacció tèrmica, hi ha tres factors que influeixen en aquesta reacció:

  1.  REFLEXIÓ
  2. ABSORCIÓ
  3. TRANSMISSIÓ

La quantitat de radiació solar reflectida, absorbida o transmesa dependrà del teixit; per tant, cada teixit es comporta d’una manera diferent i això ve determinat per:

  • La densitat
  • L’espessor
  • El color

Un tendal controla la quantitat de radiació solar que penetra en un edifici. Segons el tipus i el color de teixit escollit, es reduirà més o menys la intensitat lluminosa en el camp de visió, al mateix temps que limitarem les necessitats de refrigeració de l’interior de l’edifici.

Per exemple, un teixit de color fosc permet controlar millor l'enlluernament ja que transmet menys llum, però la quantitat de radiació reflectida és menor que en un color clar i el seu percentatge d'absorció és més gran. Aquesta radiació solar absorbida es remet en forma de calor, de manera que un teixit fosc, proporciona major confort visual però pot disminuir el confort tèrmic.

La radiació solar Ultraviolada és necessària per a la salut humana ja que el nostre cos necessita vitamina D, encarregada de regular la incorporació del calci als ossos. Aquesta vitamina es forma en exposar la pell a la radiació ultraviolada del sol. Alhora, un excés d'aquesta radiació presenta un risc important de formació de lesions cutànies, i que poden arribar a provocar l'aparició de càncers de pell, per això és important protegir-nos de les radiacions solars.