COM ALLARGAR LA VIDA ÚTIL D’UN TENDAL

- Recollir en cas de pluja, vent o neu.

- Raspallar-lo regularment per treure pols o eliminar taques (raspall suau, aigua i sabó neutre).

- Protegir-lo de la humitat en cas d’estar molt temps sense utilitzar.

- No forçar en cas de trobar impediment a l’obrir o al recollir.

- Evitar oxidació realitzant tasques de manteniment per al seu correcte funcionament.

- En cas de que la lona estigui malmesa, fer un canvi de lona, mantenint estructura.

- Instal.lació automatismes: motors, sensors de sol, pluja o vent.