PORTES ENROTLLABLES AUTOMÀTIQUES DE PVC, RÀPIDES O ULTRA-RÀPIDES

Una forma neta i estètica de dividir espais i obtenir un alt grau d'aillament tèrmic i acústic.

Integrable en qualsevol indústria.

Models: enrotllables, enrotllables autoreparables i apilables.

Components; Unitat de control  amb variador, Motor-reductor amb ecoender , Tambor i perfileria d'alumini lacat de disseny propi.

Lona de PVC m2 ignífuc Sauleda, amb franja transparent de visualització.